Cestovanie, Francúzsko
Pridaj komentár

Je Rochefort-en-Terre najkrajšou dedinkou vo Francúzsku? /SK-DE/

Každý rok medzi sebou súťaží 13 regiónov Francúzska o najkrajšiu dedinku v celej krajine. V roku 2016 vyhrala toto prestížne ocenenie malá obec Rochefort-en-Terre, ktorá sa nachádza v Bretónsku, v samotnom srdci Morbihanu.  Je veľmi zaujímavé a inšpiratívne, že už v roku 1982 bolo založené združenie ,,Les plus beaux villages de France” (v preklade ,,Najkrajšie dediny Francúzska”), ktorého hlavným cieľom je podpora cestovného ruchu v malých vidieckych obciach s bohatým historickým a kultúrnym dedičstvom. Ak sa chce nejaká dedina stať súčasťou tohto združenia, nesmie mať viac ako 2000 obyvateľov a musí mať chránenú zónu alebo pamiatkovo chránené objekty.

Ist Rochefort-en-Terre das schönste Dorf von ganz Frankreich? 

Jedes Jahr bewerben sich 13 Regionen Frankreichs, das schönste Dorf im ganzen Land genannt zu werden. Im Jahr 2016 hat diesen prestigeträchtigen Preis das pittoreske Dörfchen Rochefort-en-Terre in der Bretagne gewonnen. Es ist sehr interessant und inspirierend, dass die Vereinigung ,,Les plus beaux villages de France” (französisch ,,Die schönsten Dörfer Frankreichs ”) schon 1982 ins Leben gerufen wurde, um den Tourismus in den kleinen, ländlichen Gemeinden mit reichem historischen Erbe zu fördern. Wenn ein Dorf in diese Vereinigung aufgenommen werden will, muss es strenge Bedingungen erfüllen, z.B.: ein Ort darf nicht mehr als 2000 Einwohner haben und muss über eine geschützte Zone oder denkmalgeschützte Bauwerke verfügen.

Nádherná dedinka plná kvetov a histórie

Na vlastné oči som sa bola presvedčiť, či je Rochefort-en-Terre naozaj taká krásna. Nechcem byť teatrálna, ale hneď z prvej ulice, cez ktorú som prechádzala, mi spadla sánka. Očarili ma pritom nielen zachovalé historické kamenné domy zo 17. storočia, po ktorých sa plazil zelený brečtan a pavinič. Okraje ciest zdobili červené kvetináče plné kvetov a na oknách vynikali farebné muškáty a ruže. Každá umelecká galéria, pekáreň, kaviareň alebo každý remeselný dom či samotná informačná kancelária mali pred vchodom na stene zavesené ozdobné kovové tabuľky s názvom a charakteristickým obrázkom. Domáci tu skutočne myslia na každý drobný detail!

Ein wunderschönes Dörfchen, das voller Blumen und Geschichte ist. 

Mit meinen eigenen Augen wollte ich mich überzeugen, ob Rochefort-en-Terre tatsächlich so reizvoll ist. Ich möchte nicht theatralisch sein, aber gleich die erste Strasse, die ich betreten habe, hat mir sprichwörtlich den Atem verschlagen. Besonders haben mich die alten, historischen Steinhäuser aus dem 17. Jahrhundert mit dem rankenden Efeu und dem wilden Wein beeindruckt. Bunte Blumenarrangements und Rosensträucher, farbige Muskate und Rosen prangen in dekorativen Töpfen am Strassenrand und auf den Fensterbalken, und viele Häuser haben hübsche, sprechende Zunftschilder vor den Eingangstüren. Einheimische denken an jedes noch so kleine Detail!

Ulica des Scourtets, Rochefort-en-Terre / Rue des Scourtets, Rochefort-en-Terre.

Miestny obchod s pletenými košíkmi na ulici des Scourtets / Handwerksgeschäft mit Körben auf der Rue des Scourtets.

Hlavné námestie du Puits. V roku 1793 na tomto námestí popravili gilotínou 3 revolucionárov / Place du Puits. Hier wurden im Jahr 1793 drei Revolutionäre durch die Guillotine hingerichtet.

Jeden z vchodov do rodinného domu / Eine der Eingangstüren in einem Familienhaus.

Historická ulica du Porche s domami, ktoré sú postavené v gotickom a v bretónskom renesančnom štýle v 14. a 16. storočí / Rue du Porche – die historische Gasse mit Gotik- und Renaissancehäuser, die im 14. und 16. Jahrhundert erbaut wurden. 

Námestie des Halles zo 17. storočia, na ktorom bolo v minulosti miestne trhovisko / Place des Halles aus dem 17. Jahrhundert, wo es im Mittelalter einen Marktplatz gab.

Zaujímavá história zámku v Rochefort-en-Terre

Prvé kamenné domy a zámok v Rochefort-en-Terre sa začali stavať už v 12. storočí. Najväčší rozkvet dosiahlo toto miesto v 14. a v 15. storočí, kedy patrilo bretónskemu lordovi Jeanovi IV de Rieux Rochefort. Jean IV bol jedným z tých šľachticov, ktorí boli proti pripojeniu Bretónska k Francúzsku. Po poslednej bitke Saint-Aubin-du-Cormier, ktorá ukončila “Bláznivú vojnu” (Guerre folle) medzi týmito dvoma krajinami, nariadil francúzsky kráľ Karol VIII. zničenie všetkých zámkov a hradov v Bretónsku. Zámok v Rochefort-en-Terre sa však podarilo zachrániť! Jean IV. bol totiž poručníkom bretónskej vojvodkyne Anny, ktorá sa stala manželkou francúzskeho kráľa. Kráľ daroval Jeanovi 100 tisíc zlatých mincí na obnovu zámku a postavenie pevnosti. Zničený bol až za Veľkej francúzskej revolúcie. V 20. storočí ruiny kúpil americký maliar Alfred Klotz a vybudoval tu nový zámok s luxusnými apartmánmi. Pôvodná ostala len fasáda. Neskôr ho zdedil jeho syn, ktorý doň pozýval svojich priateľov, umelcov. Keď zomrel, jeho manželka venovala zámok francúzskej vláde.

Ereignisreiche Geschichte des Schlosses in Rochefort-en-Terre

Die ersten Häuser und das Schloss wurden schon im 12. Jahrhundert an diesem Ort errichtet. Die Blütezeit war im 14. und 15. Jahrhundert, unter dem Besitz des Grafen Jean IV. de Rieux Rochefort. Jean IV. war einer der Adligen, die gegen den Anschluss an Frankreich gekämpft haben. Nach dem letzten Kampf bei Saint-Aubin-du-Cormier, wo “der verrückte Krieg“ (guerre folle) zwischen den beiden Ländern beendet wurde, befahl der französische König Karl VIII. alle Schlösser und Burgen in der Bretagne zu zerstören. Das Schloss in Rochefort-en-Terre konnte aber gerettet werden! Jean IV. war nämlich der Vormund der bretonischen Herzogin Anne, die die Gattin des französischen Königs wurde. Karl VIII. hat hunderttausend Goldmünzen für die Rekonstruktion des Schlosses und den Aufbau der Festung gespendet. Das Schloss wurde während der Französischen Revolution in Schutt und Asche gelegt. Diese Ruinen hat der amerikanische Maler Alfred Klotz im 20. Jahrhundert aufgekauft und hier ein neues Chateau mit luxuriösen Zimmern erbaut. Im ursprünglichen Zustand ist lediglich die Vorderfassade geblieben. Nach dem Tod des Künstlers hat sein Sohn das Chateau geerbt, der gerne seine Freunde und bekannte Künstler einlud. Nach einigen Jahren hat schließlich seine Frau das Chateau der französischen Regierung geschenkt.

Cestou k zámku / Auf dem Weg ins Chateau Rochefort-en-Terre

Maliar Klotz bol tým, ktorý povzbudzoval domácich k dekorovaniu domčekov farebnými kvetmi, brečtanmi a vistériami, ktoré zjemňujú tvrdosť žulových skál.

Der Künstler Klotz hat in den Dorfbewohnern das Interesse geweckt, die Häuser mit bunten Blumen, Blauregen und wildem Wein zu dekorieren, um fade, blasse Granitsteinhäuser in einem besseren Licht zu präsentieren. 

Zámok Rochefort-en-Terre / Das Chateau Rochefort-en-Terre.

V súčasnoti je možné navštíviť interiéry zámku, v ktorom sú vyvesené niektoré umelecké diela maliara Klotza a jeho syna. V jeho areáli sa nachádza Naia múzeum umenia a sochárstva pomenované po bývalej miestnej čarodejnici :O

Heute ist es möglich, das Innere des Chateaus zu besichtigen. Dort werden Kunstwerke von Klotz und seinem Sohn ausgestellt, und auf dem Areal befindet sich das geheimnisvolle Kunstmuseum Naia, benannt nach einer damaligen Hexe.

Zámok Rochefort-en-Terre / Das Chateau Rochefort-en-Terre.

Verejná práčovňa zo 16. storočia / Die Waschanlage aus dem 16. Jahrhundert

Jeden zo vstupov do dediny a ulica Candré, ktorá bola časťou soľnej cesty v Bretónsku / Einer der vielen Dorfeingänge und die Rue Candré, die ein Teil des Salzweges in der Bretagne war.

Rochefort-en-Terre.

V jednej z ulíc v Rochefort-en-Terre / In einer Strasse von Rochefort-en-Terre.

Drobný detail na hrázdenom dome – hlavu bradatého muža som si všimla na fotke až doma / Kleines Detail an einem Fachwerkhaus – den Kopf des bärtigen Mannes habe ich erst zu Hause auf dem Foto entdeckt.

Kovový štítok označujúci turistickú informačnú kanceláriu / Aushängeschild über Informationsbüro.

Budova turistickej informačnej kancelárie postavená v 17. stor., ktorá bola kedysi sídlom miestneho súdu / Das Informationsgebäude wurde im 17. Jahrhundert erbaut, wo das Ortsgericht seinen Wohnsitz hatte.

Jeden z remeselných obchodov na výrobu sviečok v Rochefort-en-Terre / Eines der vielen Handwerksgeschäfte – die Kerzengießerei.

Umelecký ateliér, Rochefort-en-Terre / Die Künstlerwerkstatt.


TIPY NA ZÁVER

– Rochefort-en-Terre je malá obec, v ktorej žije len okolo 700 obyvateľov. Po vyhlásení za najkrajšiu dedinku celého Francúzska v roku 2016 je pravdepodobné, že ju bude vyhľadávať čoraz viac turistov. Na návštevu preto odporúčam ranné hodiny alebo obdobie mimo hlavnej turistickej sezóny.

– Pri miestnej škole na Rue Graslin sú vyhradené parkovacie miesta. Ako prvé si určite zoberte mapku z turistickej informačnej kancelárie, ktorá sa nachádza na hlavnom námestí Place du Puits. Sú v nej vyznačené všetky POI body aj s popisom.

Ďalšie zaujímavé mestá a dedinky v blízkom okolí sú: prístavné mestá Vannes a La Roche-Bernard, dediny Questembert, La Vraie-Croix, La Gacilly a riečne mesto Redon.

– Na stránke ,,Najkrajšie dediny Francúzska” les-plus-beaux-villages-de-france.org nájdete mapku s ďalšími tipmi na malebné dedinky po celej krajine.

– Pamätáte sa, ako som opisovala v článku Ružové pobrežie Côte de Granit Rose krásnu dedinku Ploumanach? Táto bola za tú najkrajšiu vyhlásená v roku 2015 🙂

Dúfam, že ste sa opäť dozvedeli niečo nové a zaujímavé.

TIPPS ZUM SCHLUSS 

– Rochefort-en-Terre ist ein kleines Dorf mit rund 700 Einwohnern. Ich bin fast sicher, dass es nach dem Gewinn des Preises als schönstes Dorf Frankreichs bei den Touristen noch beliebter sein wird. Deswegen empfehle ich euch, dieses Dorf am Morgen oder am Abend zu besuchen.

– Ein guter Parkplatz ist in der Rue Graslin bei der Volksschule, wo ihr ins Zentrum flanieren könnt. 

– Andere empfehlenswerte Orte in der Nähe sind: die Hafenstädte Vannes und La Roche-Bernard, die kleinen Dörfer Questembert, La Vraie-Croix, La Gacilly und die Stadt am Fluss Redon. 

– Auf der offiziellen Website der schönsten Dörfer Frankreichs les-plus-beaux-villages-de-france.org könnt ihr die On-line-Karte mit anderen Tipps zu anderen reizvollen Dörfchen in ganz Frankreich finden. 

– Errinert ihr euch daran, wie ich in dem Blogbeitrag Cote de Granit Rose das Dorf und Naturschutzgebiet Ploumanac’h beschrieben habe? Dieses wurde 2015 zum schönsten Dorf Frankreichs gekürt.

Ich hoffe, dass ihr wieder etwas Neues und Interessantes erfahren habt. 

Luc x

Jedna z mojich fotiek sa objavila aj na oficiálnej turistickej stránke Francúzska tourisme.fr  V tomto období som nemala žiadnu zrkadlovku a takmer všetko je fotené iPhonom.

Informácie k súťaži najkrajších dedín Francúzska a k jej výsledkom: frenchmoments.eu

Oficiálna stránka Rochefort-en-terre

Eine meiner Aufnahmen wurde auch auf der offiziellen, französischen Touristenwebsite veröffentlicht. Zu dieser Zeit hatte ich noch keine Spiegelreflexkamera und habe viele Fotos mit dem iPhone gemacht. 

Auskünfte zum Preiswettbewerb und zu den Ergebnissen:  frenchmoments.eu

Die offizielle Website von Rochefort-en-Terre

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.